Ring og hør nærmere +45 39 65 88 22

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

HR-Konsulent Uddannelsen (HKU)

Det kræver viden, indsigt og overblik at følge med udviklingen inden for personaleledelse i disse år. De menneskelige ressourcer tillægges en stadig vigtigere betydning i forbindelse med virksomhedernes planlægning, og der stilles større krav end nogensinde til den personaleansvarlige.


Uddannelsen tager udgangspunkt i den grundlæggende læring om HRM og belyser over seks moduler, hvorledes arbejdsopgaver inden for Human Resource Management løses optimalt, og hvordan HR-konsulenten kan optimere processerne i organisationen.


HR-konsulentuddannelsen giver deltagerne den nødvendige viden, så de kan imødekomme organisatoriske udfordringer på alle niveauer, medvirke i virksomhedens medarbejderudvikling og være med til at sætte den fremtidige agenda inden for personaleledelse.


Deltagerne lærer hvorledes de nye strømninger, trends og ledelsesmetoder påvirker organisationen, men først og fremmest den grundlæggende, moderne personaleledelsesstil. Undervisningsmaterialet er på handelshøjskoleniveau, men kombineres med faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder.


Uddannelsen er baseret på e-learning, der kombineres med virtuelle undervisningsdage efter hvert gennemført e-learning modul. Dertil kommer en afsluttende eksamen/certificering. Al undervisning foregår på dansk og varetages af erfarne erhvervsledere.


De virtuelle undervisningsdage skal sikre mere frihed og fleksibilitet for vores kursister, som kan følge undervisernes undervisning fra arbejdet, på farten eller hjemme fra stuen, når det passer ind i kalenderen. Læs mere om virtuel undervisning her.


Både i e-learning modulerne og på de virtuelle undervisningsdage sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.


Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med ledere og konsulenter på øverste niveau på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.


Uddannelsens 6 moduler indeholder følgende:


Uddannelsens moduler


Modul 1: Personalepolitik og - administration


Herunder formulering af personalepolitik, begreber og indhold. Virksomhedskultur, fusioner, politiker (ex. Facebook, rygning, seniorpolitik, ligestilling, mv.), arbejdsmiljø, hjemme- og distancearbejde, personalepolitisk udviklingsarbejde,  effektmåling, HR-Intranet, dataopsamling, personalestatistik, headcounts, kommunikation og videndeling, mv. 
 
Modulet inkluderer ekstra afsnit om forandringsledelse, fusions- og sammenlægningsprocesser, værdibaseret ledelse, ledelsesbegrebet, lederrollen & udvikling. virksomhedskultur, storytelling, arbejdsmiljø og stresshåndtering mv.

Ca. 120 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.


Modul 2: Rekruttering og udvælgelse

Herunder jobanalyser, søgning, annoncering, e-cruiting, ansættelsessamtaler, interview, samtale og lytteteknik, jura for ansættelsessamtalen, ansættelsesaftaler, screening, erhvervspsykologiske tests, referencetagning, prøvetidssamtaler, tiltrækning og fastholdelse, præstationsvurderinger, mv..


Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder inden for avanceret interviewteknik og psykologi, herunder interviewguides og evaluering.

Ca. 120 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.


Modul 3: Medarbejderudvikling og -samtaler

Herunder medarbejdersamtaler, personalebedømmelse, jobudvikling, organisationspsykologi, personaleplanlægning, uddannelses- planlægning, Performancevurderinger, HR-værdikæden, kompetence-, talent- og karriereudvikling, holdningsundersøgelse, mv.
 
Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder fra psykologiens verden, herunder undervisning i avanceret adfærdspsykologi, personlighedens psykologi og -varianter, appreciative inquiry, teambuilding, coaching, supervision, mentoring, kommunikation, konfliktløsning, motivation, - Positiv psykologi mv. 

Ca. 120 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.


Modul 4: Løn og kompensation

Herunder lønpolitik, lønregulering, lønsystemer, personalegoder og frynser, ydelser, chef og direktørløn, skat, ny løn, options, warrants, løntilskud, medarbejderaktier, obligationer, lønstatistik, mv..


Ca. 100 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.


Modul 5: Personalejura

Herunder overenskomst- og aftalesystemet, Funktionærloven, Hovedaftalen, samarbejdsaftaler, kendelser, efterløn, varsling, strafbare forhold, EU-direktiver, faglig voldgift, Persondataloven, orlov, ansættelsesaftalen, dagpenge, Ferieloven, 120-dages reglen, arbejdskonflikter, ligebehandling, konkurrenceklausuler, udstationering, mv.

Ca. 100 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.


Modul 6: Afskedigelser

Herunder opsigelser, fratrædelsessamtalen, 120-dages reglen, bortvisning, fritstilling, fratrædelsesaftaler, etik, genplacering, fratrædelsesårsager, advarsel, påtaler, suspension, mv.


Ca. 100 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.


Eksamen


Gennemgang af hver kursists testresultater. Datoen for eksamen bliver tilsendt på mail.


Uddannelsen består af seks virtuelle undervisningsmoduler og efter hvert gennemført modul, vil der være en obligatorisk caseopgave. Denne skal besvares og rettes inden næste undervisningsdag. Til hver casebesvarelse vil du modtage personlig feedback samt en karakter efter 7-trinsskalaen. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen, der formmæssigt er identisk med caseopgaverne. Eksamen vil ligge ca. en måned efter det sidste modul.


Efter endt uddannelsesforløb modtager du et elektronisk uddannelsescertifikat.


Hvem bør deltage?
Undervisningen henvender sig til HR-medarbejdere i private og offentlige virksomheder, der til daglig arbejder med organisations og personaleudvikling samt erfarne HR-medarbejdere, der ønsker et "brush up". Der er sket meget inden for HR-området i de sidste fem år og mange begreber, love, metoder og værktøjer har forandret sig. Dette er en god løsning for alle, der ønsker at være på forkant med de nye spilleregler inden for HRM


Undervisningsform
Cirka tre uger inden uddannelsens første virtuelle undervisningsdag modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i forløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister.


Undervisningen er konkret og jobrelateret, og uddannelsen er tilrettelagt således, at du kan anvende sin nytilegnede viden i forbindelse med dine daglige arbejdsopgaver.


Forberedelse
Før uddannelsens start udfyldes et omfattende spørgeskema, som, når vi har behandlet svarene, viser din læringsprofil og dit niveau inden for ledelse. Profilen vil blive holdt op imod dine resultater ved den afsluttende eksamen.


Krav til udstyr
For at kunne deltage på uddannelsen skal du have adgang til en pc med internetadgang og en e-mailadresse.


Hvornår kan jeg starte?
På denne uddannelse giver vi dig muligheden for, at deltage på et fleksibelt og dynamisk forløb. Find den opstart der passer dig bedst, eller ring ind så vi kan hjælpe dig med at skræddersy dit unikke uddannelsesforløb.


For personlig rådgivning kontakt venligst IFPE på telefon +45 3965 8822 eller send en e-mail til info@ifpe.dk.


Vi glæder os til at byde dig velkommen på uddannelsen!

Start: 08.08.2017
Sted: Virtuel undervisning
  • Eksamen:Den 18.06.2018
Varighed ca. 10 måneder
Pensum ca. 20 timer pr. md.
Moduler 6 virtuelle moduler

Pris: 12.500,00 kr

Normalpris: 25.000,00 kr

TILMELD
Prisen inkluderer undervisningsmateriale samt udlevering af kursusbevis på selve dagen.
- Der tages forebehold for ændringer i programmet.
Alle priser er ekskl. moms.

Referencer

Distanceledelse

"Kurset om Distanceledelse i Århus var en rigtig god dag! Det var dejligt at høre, at andre kursusdeltagere også stod over for de samme udfordringer – både små og store virksomheder. På den måde var det rart med en vis forskellighed blandt kursets deltagere. Dagen gav en rigtig aha-oplevelse, hvor man som deltager blev bekendt med sine faldgruber og fik en udbytterig værktøjskasse."

Birthe Egolm
Leder Bostedet Åhusene

Den Store Sundhedskonference 2015

"Alle oplæg var rigtig gode og hang rigtig godt sammen. Fint med statistik i starten, og så alle de gode og levende indslag fra virkeligheden. Alt i alt en fantastisk inspirerende dag med næsten alle de bedste foredragsholdere i Danmark. Det er sjældent, at man får den mulighed. Det var en meget inspirerende dag. Gode lokaler, god service, alt var i top orden."

Samly Hansen
Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg Kommune

High Performance Team

"En konference, som ved en kombination af teori, praktiske øvelser og ikke mindst underviserens egne erfaringer, giver dig værktøjer til at opbygge et High Performance Team. Værktøjer, der også kan tages med hjem og bruges som inspiration i forbindelse med almindeligt gruppearbejde. En meget engageret underviser var med til at gøre konferencen til en rigtig positiv oplevelse. Kan varmt anbefales."

Hanne Obbekær
Planlægningsleder Scandinavian Tobacco Group

Konflikthåndtering

"Jeg synes konferencen var meget givende. Især den teoretiske gennemgang var både seriøs og krydret med humoristiske eksempler, som gjorde det nemmere at forstå teorien. Selvom brætspillet var temmelig kompliceret at få introduceret, viste det sig at være yderst underholdende og relevant. Det skal helt klart bruges!"

Bertha Mortensen
Laborant & TR Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

High Performance Team

"High Performance Team (HPT) Konferencen, kan helt klart anbefales for dem som vil og ønsker at arbejde med teams og deres udvikling. Sebastian Nybo formår fra første ord at holde forsamlingen med sig i en rejse af team dynamik og team forståelse. Alt sammen med en professionel og meget sjov forklarings tilgang. Det er sjældent at en heldags konference kan tryllebinde på denne måde. Inden konferencen modtages der litteratur som gennemgås på dagen. Her med anbefalet læsning inden dag, så alle ligesom er klar på dagen og ”på samme side” i forhold til emnet for dagen. Med materialet i hånden, værtøjer og ideer konferencen er man simpelthen klar til at starte når man kommer hjem. Jeg kan og vil derfor gerne anbefale denne konference for alle, ledere og teamcoaches og andre der ønsker en realistisk tilgang til at gøre deres teams High Performance Teams."

Thomas René Hansen
Scrum master og Agile Coach Topdanmark Forsikring A/S

High Performance Team

"Mine forventninger til konferencen ”High Performance Team” blev til fulde indfriet. Sebastian Nybo formår at omsætte teorien til håndgribelig praksis, som er lige til at arbejde videre med, når man kommer hjem."

Hans Jørgen Stenz
Salgsleder Jyske Finans Ekspres

Mindfulness

"I en kompleks verden med mange udfordringer, og hvor der bliver stillet enormt store krav, er det uhyre vigtigt at have fokus på balance og sine inderste værdier. Det er vigtigt at have sig selv med hele vejen igennem. De fleste kender sikkert følelsen af "at have for meget om ørerne". Det kan vi klare i perioder, men hvis disse perioder bliver for langvarige, risikerer vi at komme ud af balance. For at skabe plads til refleksion, er det vigtigt i ny og næ at stoppe op og være mindful, så der skabes plads til at tænke på muligheder i stedet for begrænsninger. At være nærværende i nuet er bestemt med til at blive en smadder god udgave af sig selv. Når én selv er god, er det også nemmere at spille andre gode. Derfor ser jeg mindfulness som en vigtig og givtig kunnen. Som en af foredragsholderne så fint sagde: Det er spændende at blive mindful, når det er stormvejr. Det er netop i 'stormvejr' det er nødvendigt at være mindful, så vi igen finder balancen. Foredraget var super godt med mange vigtige pointer i, hvordan vi på nænsom vis håndterer en hektisk hverdag og stadig formår at finde balancen."

Hanne Bro Odde
Personalekonsulent Sparekassen Thy

Mindfulness

"De to kompetente oplægsholdere havde hver deres tilgang til mindfulness og gav tilsammen en rigtig god introduktion til emnet med forskellige inspirerende øvelser. Der var både interessante pointer at hente for novicer og god inspiration for mere trænede mindfulness udøvere. Efter konferencen er jeg top motiveret for at bruge mindfulness endnu mere både i mit privatliv og i min organisation og føler at jeg har fået nogle gode argumenter og redskaber med hjem til at kunne supportere ledere og kolleger endnu bedre til at performe i et komplekst og globalt arbejdsmiljø."

Mia Louise Rydahl Due
Online Learning Consultant Grundfos Holding A/S

Positiv Psykologi

"Konferencen har været en øjenåbner for mig, hvor stor betydning positiv energi har på en arbejdsplads for både trivsel, arbejdsindsats og i sidste ende resultatet på bundlinjen. På en arbejdsplads fokusere man for ofte på kun det negative og man hører kun hvis noget er gået galt. Man skal også huske at rose hinanden og fortælle en kollega eller medarbejder at man sætter pris på vedkommendes indsats. Dette gælder både mellem ledelse og medarbejdere og medarbejderne imellem. Konferencen har givet mig nogle værtøjer til at jeg bedre kan fokusere på det positive i arbejdsdagen. Jeg kan varmt anbefale konferencen til andre."

Carsten Heuck Jørgensen
Ingeniør Energi- og Udvikling, OBH-GRUPPEN

Positiv Psykologi

"Konferencen "Positiv psykologi" kan varmt anbefales. Det er en yderst inspirerende dag, hvor man får input, der har relevant på jobbet og i private relationer. Samtidig er der på konferencen yderst kompetente og inspirerende undervisere. Alt i alt en fantastisk dag. Alle burde deltage på denne konference."

Annette Søe Jepsen
Landbrugskundechef - souschef Danske Bank

Plads i bestyrelsen

"Plads i bestyrelsen konferencen gav mig gode tips til det at sidde i en bestyrelse. Spændende og relevante oplæg både omkring jura, ansvar, pligter og arbejdsopgaver. Jeg lærte, at knække et regnskab på 5 minutter ved hjælp af nøgletal for LARS F metoden (Likviditet, Aktivitet, Rentabilitet, Soliditet og Faresignaler) og hurtigt danne sig et overblik. En konference, som jeg varmt kan anbefale til andre, uanset hvilken bestyrelse du sidder i."

Lene Nielsen
Bogholder Djurslands Erhvervsråd

Knæk et regnskab

"Konferencen ”Knæk et regnskab” har været såvel inspirerende som lærerigt, og har - via en oplagt foredragsholder - bibragt mig indsigt i bogføringens ædle kunst og til læsning og forståelse af et årsregnskab. Herunder også brugbare nøgletal til analyse af regnskabet. Konferencen var passende suppleret med cases til de enkelte dele. Bestemt en konference som kan anbefales til personer, som ønsker bedre indsigt og forståelse af bl.a. årsregnskabet."

Børge Sonnenborg Nielsen
Direktør S&C Entreprise A/S

Motivation, Drivkraft & Energy Management - Chris MacDonald

"Chris MacDonald var en enormt motiverende taler, der med humor og kendskab til sit publikum kunne fange hele salen. Han var i stand til at skabe gode og relevante metaforer for sine pointer, som gjorde det meget håndgribeligt. Det var en meget inspirerende dag."

Henriette Høj Gharib
Nordisk Marketing Manager Nordisk Film A/S

Motivation, Drivkraft & Energy Management - Chris MacDonald

"Chris MacDonald konferencen, var for mig personlig, overraskende anvendelig på flere niveauer. Med sine imponerende retoriske og performance evner, formåede Chris MacDonald at fastholde mig på kanten af stolen, med spidsede ører og blyant fra start til slut. Et autentisk, ærligt, og både teoretisk og praktisk velfunderet samsurium, af brugbare informationer og værktøjer, til at såvel fastholdelse samt opnåelse af mental ro, balance og glæde. I en verden hvor hverdagen efterhånden kører i et uoverskueligt tempo, burde det være en menneskeret at få adgang til MacDonalds toolbox, så vi alle ville få nemmere adgang til værktøjer som sætter os i stand til at agere og sortere midt i travlheden , så den høje fart ikke ender med at hive tæppet væk under en selv, ens nærmeste, kollegaer eller medarbejdere."

Tania Holm Linke
Kontaktchef DM Partner A/S

Motivation, Drivkraft & Energy Management - Chris MacDonald

"Det var en helt gennemført god dag! Jeg har hørt Chris MacDonald tale om energi og motivation flere gange, og jeg har hver gang fået en masse input med mig hjem. Det er lidt som at få et kærligt men bestemt spark bagi, men ikke bare et spark - også en masse tankevækkende viden og metoder til at komme videre i sit liv - både arbejdsmæssigt og privat. Og så er han utroligt humoristisk og underholdende at høre på - jeg tror, vi grinede mindst 100 gange i løbet af dagen."

Anne Bjerrekær
Museums chef Museum Horsens

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller mangler information, er du altid velkommen til at kontakte IFPE på telefon +45 3965 8822.

Med venlig hilsen /
Yours sincerely

IFPE Finans ApS

Rådhuspladsen 16

1250 København K

Tel.: +45 3965 8822

Fax: +45 4576 7171

Email: info@ifpe.dk

Det anbefales, at du/I tilmelder dig/jer hurtigt da der er et begrænset antal pladser. Tilmelding kan ske ved at udfylde formularen nedenfor eller ved direkte kontakt til IFPE på info@ifpe.dk.

Tilmelding

1Lokation og Dato
2Faktura eller online betaling?
  • Faktura
    Ved tilmelding via formularen på denne side, eftersender vi faktura for den valgte konference lokation og dato.

    Online betaling
    Ønsker du i stedet at foretage en online betaling for din tilmelding med det samme? Betal online her.

3Dine informationer
  • Jeg har læst og accepteret betingelserne*